Pinkstergemeente ‘de Sleutel’

Pinkstergemeente ‘de Sleutel’ heeft als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, o.m. door het helpen van mensen in (geestelijke) nood en het onderwijzen vanuit de Bijbel. Pinkstergemeente ‘de Sleutel’ is net zoals iedere andere ‘kerk’ een onderdeel van Gods koninkrijk hier op aarde. Met de gemeente realiseren we Gods plan. We willen elkaar stimuleren om actief te zijn in de gemeente, omwille van de roeping van de Heilige Geest, de geestesgaven, het talent en het persoonlijk verlangen.

Testimonials

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

Filippenzen 4:6
Testimonials

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

Spreuken 3:5
Testimonials

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

1 Korinthiërs 13:4
Kerken tegen Antisemitisme
Kerken tegen Antisemitisme

We ontvingen het officiële certificaat dat bevestigt dat Pinksterkerk De Sleutel de IHRA werkdefinitie van het...

Lees meer
Slechts een Woord
Slechts een Woord

Alles begint met Gods Woord en Gods Geest. Bij Kerst en Nieuwjaar is dat niet anders! De Heilige Geest zweefde al over de...

Lees meer
2019 – Openbaring
2019 – Openbaring

We hebben dagelijks openbaring nodig! We geloven dat 2019 het jaar van openbaring is. Jezus is Immanuël, God met ons...

Lees meer